Třídy Röschova /

5. Třída / Röschova

5. Třída

Hlavním cílem 5. třídy je, aby se u nás všichni cítili dobře a navštěvovali nás rádi.

Tato třída je určena pro menší počet těch nejmladších dětí, které potřebují klid na adaptaci. Zajišťujeme zde plynulý a nenásilný přechod z náruče maminek a tatínků do skupiny vrstevníků. Panuje zde klidnější atmosféra. Tomu odpovídají věkově vhodné hračky, pomůcky a materiální vybavení.

Snažíme se kamarády postupně začleňovat do kolektivu, navyknout je na pravidelný režim a poskytnout jim emoční jistotu. To vše v bezpečném prostředí. Naší specializací je environmentální a hudební výchova. Samozřemostí je ale též rozvoj ve všech oblastech podle ŠVP. Společně si užíváme každý den. Staráme se o zahrádku, sázíme rostlinky, pozorujeme přírodu, počítáme, čteme, zpíváme, malujeme, vaříme a poznáváme okolní svět. Ctíme tradice, vážíme si rodiny a zdraví. 

Vzdělávací nabídka

  1. hudební činnosti
  2. výtvarné činnosti
  3. pohybové činnosti
  4. pracovní činnosti
  5. environmentální činnosti
  6. estetické činnosti
  7. předčtenářské činnosti
  8. předmatematické činnosti
V této třídě pracuje
Iva Kostková

Iva Kostková

Předškolní pedagog

Mgr. Ilona Svobodová

Mgr. Ilona Svobodová

Předškolní pedagog