Třídy Röschova /

5. Třída / Röschova

5. Třída

Školní rok zahájen.

Seznamujeme se s kamarády a prostředím mateřské školy. Zvykáme si na odloučení od rodičů na kratičkou chvíli. Hrajeme si, zpíváme a také začínáme pečovat o naši krásnou zahrádku. 

 

Hlavním cílem 5. třídy je, aby se u nás každé dítě cítilo dobře a navštěvovalo nás rádo.

Tato třída má menší počet dětí, panuje zde klidnější atmosféra, která je potřebná k začlenění nejmladších dětí. Jsou zde věkově vhodné hračky, pomůcky a materiální vybavení.

Snažíme se děti postupně začleňovat do kolektivu a zvykat na pravidelný režim a emoční jistotu. To vše v bezpečném prostředí. Naší specializací je environmentální a hudební výchova. Společně si užíváme každý den. Staráme se o zahrádku, sázíme rostlinky, pozorujeme přírodu, zpíváme, malujeme, vaříme, pěstujeme květinky. Ctíme tradice a vážíme si rodiny a zdraví. 

Distanční výuka. Sklizeň.
Stáhnout soubor
Distanční výuka. Listí.
Stáhnout soubor
Distanční výuka. Svatá Kateřina.
Stáhnout soubor
Distanční výuka. Brambory se urodily.
Stáhnout soubor
Distanční výuka. Pláče vodníček...
Stáhnout soubor

Vzdělávací nabídka

  1. hudební činnosti
  2. výtvarné činnosti
  3. pohybové činnosti
  4. pracovní činnosti
  5. environmentální činnosti
  6. estetické činnosti
  7. předčtenářské činnosti
  8. předmatematické činnosti
V této třídě pracuje
Mgr. Martina Pragerová

Mgr. Martina Pragerová

Předškolní pedagog

Iva Kostková

Iva Kostková

Předškolní pedagog