O Škole /

Klasický den ve škole

Režim dne

06.00 - 08.15: scházení dětí, volná hra

08.15 - 08.30: cvičení a pohybové hry

08.30 - 08.45: svačina

08.45 - 09.30: řízená činnost

09.30 - 11.30: pobyt venku

11.30 - 12.00: oběd

12.00 - 14.00: pohádka, odpočinek, klidové činnosti pro předškolní děti

14.00 - 14.15: svačina

14.15 - 16.30: odpolední hry

Pobyt v přírodě je naše priorita

Charakteristika vzdělávacího programu

Vize

  1. VZÁJEMNÝ RESPEKT A TOLERANCE
  2. VSTŘÍCNÁ KOMUNIKACE
  3. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

Filozofie

Našim cílem je, aby se všechny děti u nás ve školce cítily dobře, proto pružně reagujeme na potřeby dětí a aktivně jim nasloucháme. Chceme docílit, aby nám spolu ve školce bylo dobře a aby u nás každý našel své místo. Motto: "Školka- cesta k radosti."

Cíle

  1. SPOKOJENÉ DÍTĚ, SPOKOJENÝ UČITEL
  2. KLIDNÉ, BEZPEČNÉ A PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY
  3. VŠESTRANNÝ ROZVOJ DÍTĚTE

Cíle konkrétní

  1. VLÍDNÝ A EMPATICKÝ PŘÍSTUP
  2. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PODLE POTŘEBY DÍTĚTE
  3. UTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO KLIMA VE TŘÍDĚ A PODPORA ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ DÍTĚTE
  4. ROZVOJ DÍTETE A JEHO UČENÍ A POZNÁVÁNÍ FORMOU ZÁŽITKOVÉHO A PROSOCIÁLNÍHO UČENÍ