Třídy Röschova /

3. Třída / Röschova

3. Třída

Jsme třída číslo tři a právě trojka symbolizuje štěstí, radost a zábavu, kterou každý den ve třídě zažíváme. Jako učitelky se snažíme dětem nabídnout prostředí vzájemné tolerance, komunikace, porozumění a úcty. Naším cílem je, aby si u nás děti naplňovaly veškeré své potřeby a touhy. V šesti letech od nás odcházely jako bytosti zdravě sebevědomé, zvídavé a odvážné, které budou vzpomínat na školku, jako na životní prostor, kde jim bylo příjemně.

Vzdělávací nabídka:

  1. hudební činnosti
  2. výtvarné činnosti
  3. pohybové činnosti
  4. pracovní činnosti
  5. environmentální činnosti
  6. estetické činnosti
  7. předčtenářské činnosti
  8. předmatematické činnosti
Distanční výuka. Když se řekne strom.
Stáhnout soubor
Distanční výuka. Ježku, kde máš koloběžku.
Stáhnout soubor
Distanční výuka. Prší, prší, jen se leje.
Stáhnout soubor
V této třídě pracuje
Petra Petráková

Petra Petráková

Předškolní pedagog

Vladimíra Charvátová

Vladimíra Charvátová

Předškolní pedagog