Třídy Röschova /

3. Třída / Röschova

3. Třída

Jsme třída číslo tři a právě trojka symbolizuje štěstí, radost a zábavu, kterou každý den ve třídě zažíváme. Jako učitelky se snažíme dětem nabídnout prostředí vzájemné tolerance, komunikace, porozumění a úcty. Naším cílem je, aby si u nás děti naplňovaly veškeré své potřeby a touhy. V šesti letech od nás odcházely jako bytosti zdravě sebevědomé, zvídavé a odvážné, které budou vzpomínat na školku, jako na životní prostor, kde jim bylo příjemně.

Vzdělávací nabídka:

  1. hudební činnosti
  2. výtvarné činnosti
  3. pohybové činnosti
  4. pracovní činnosti
  5. environmentální činnosti
  6. estetické činnosti
  7. předčtenářské činnosti
  8. předmatematické činnosti
V této třídě pracuje
Petra Petráková

Petra Petráková

Předškolní pedagog

Vladimíra Charvátová

Vladimíra Charvátová

Předškolní pedagog

Jana Šimková

Jana Šimková

Asistent pedagoga