Aktuality

Věděli jste, že dítě by do 7 let věku mělo zvládnout veškeré základy mateřského jazyka?

Srdečně vás zveme na návštěvu klinické logopedky v prostorách naší mateřské školy.

Omezení provozu o letních prázdninách

Provoz o letních prázdninách.

Aktivity tříd za měsíc duben 2024

Začátek měsíce dubna nás lákalo téměř letní počasí do přírody. Děti si užily první snídani v trávě, malovaly na chodníčky, tvořily stavby v pískovišti, malovaly na kameny, bosé překonávaly pociťové chodníčky a sázely první sazeničky do záhonků.
První včeličky děti inspirovaly k tvoření, pomocí bublinkové fólie a metody tupování kolorovaly včelí plástve a následně tuší dokreslovaly samotné včelky. Kresbu si vyzkoušely i pomocí „Bee-bot“ včely.

V dalším tematickém celku jsme se s dětmi vydali do „Kouzelného světa pohádek“. Děti poznávaly různé druhy pohádek, s jejich rozdělením se seznámily při návštěvě knihkupectví a Městské knihovny. Učily se, jak s knihami zacházet, hledaly poučení v některých z nich, rozdíly mezi pohádkou a skutečností. Nejvíce je bavila výroba loutek na špejli a následně vymyšlené pohádky, které je nabádaly ke stavbě domečků z přírodního materiálu v přírodě.

V tomto měsíci jsme se zaměřili na dopravní výchovu dětí a v tématu „Bezpečně do školky“ a „Zachraň se kdo můžeš“ si děti vytvořily povědomí o tom, že doprava se řídí pravidly, která je v rámci bezpečnosti nutné respektovat. Děti si rozvíjely znalosti o dopravních prostředcích (k čemu slouží, čím se liší aj.), o pravidlech při cestování, vnímaly dopravu zrakem i sluchem. Uvědomovaly si i pravidla pro bezpečný pohyb na chodníku a silnici, důležitost slušného chování a ukázněnosti. Získaly informace o významu dopravních značek, poznávaly jejich tvary a barvy, chápaly, že značka určuje pravidlo. Seznámily se i s důležitostí profese příslušníků policie, hasičů, záchranářů a s důležitými telefonními čísly. Navštívily místní hasičskou stanici, kde byl pro děti připraven zajímavý a pestrý program. Děti vyzkoušely i práci dopravní policie na dopravním hřišti MŠ v zapůjčeném stejnokroji a zahrály si na řidiče na postavených silnicích v Domově dětí.

Na závěr měsíce si děti užily očekávaný svátek „Pálení čarodějnic“, seznamovaly se s původem a historií, zvyky a pověrami, které u nich probouzely fantazii a tvořivost. Děti se převlékaly do čarodějnických kostýmů, malovaly na obličej pavučiny, netopýry aj., vařily lektvary, experimentovaly s potravinářskými barvami a jako každoročně si užily čarodějnický rej, plný tance, zábavných her a opékání buřtů na školní zahrádce.

V měsíci dubnu si v naší mateřské škole realizovaly činnost do praxe studentky Vysoké pedagogické školy České Budějovice, byly zařazeny do pavilónů 2., 3., 4. a 5. třídy. Na začátku praxe byly seznámeny s podmínkami bezpečnosti, s individualitami dětí, se zásadami, pravidly a třídními rituály. Nahlédly do všech vypracovaných dokumentů třídy, rychle se zapojily do organizace dne, byly nápomocny zejména při stolování a sebeobsluze.
Aktivně se zapojily do vzdělávací činnosti, vyzkoušely si přípravu dle aktuálního tematického celku, kterou samostatně realizovali ve skupině dětí. Děti byly z jejich přítomnosti nadšené, spokojené a dobře spolupracovaly.

Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2024/2025.

Bližší informace zde.

Březen 2024

 V měsíci březnu jsme vedli děti ke kladnému vztahu k práci a k získání úcty práce ostatních. V tématech jsme děti seznamovali s různými druhy starších a současných řemesel, určovali potřebné pracovní nástroje, navštívili kadeřnictví, kde děti pozorovaly práci kadeřníka a v květinářství práci prodavačky květin. Zde jsme zakoupili jarní kytičky a společnými silami je zasadili do květináčů a vyzdobili ve školce spolu s jarními motivy. Děti si zahrály na zahradníky, hrabaly staré listy, plely záhonky a sely obilí. V roli švadlenek vyrobily knoflíčky a velkou práci měly s provlékáním provázků. Svou výtvarnou činnost si zdokonalily při výrobě kuchaře inspirovaného návštěvou školní kuchyně.

Počátkem jarního období jsme u dětí posilovali zájem o dění v přírodě, děti poznávaly první jarní květiny, objevovaly první nové lístečky na keřích a stromech, poslouchaly zpěv ptáčků, sbíraly bylinky, ze kterých ochutnaly první bylinkové čaje a saláty.

V rámci velikonočního tematického celku se děti pustily i do pečení velikonočního cukroví, sami si připravily těsto, po upečení cukroví ozdobily.

Na první jarní den jsme pro děti připravili společnou akci školy „Vítání jara", kterou jsme zahájili jarní písničkou za doprovodu kytary a děti si užily dopoledne plné zábavných her, jarních úkolů a sladkých odměn.

Vítání jara

Dne 20. března 2024 proběhla na naší zahradě společná akce s názvem „Vítání jara“.

Program byl zahájen společnou jarní písní a následně se děti rozdělily a po třídách plnily nejrůznější jarní úkoly na jednotlivých stanovištích.

Na závěr byla pro děti připravena sladká odměna.

Aktivity tříd za měsíc únor 2024

V krátkém měsíci únoru jsme připravili aktivity a skvělé nápady, se kterými se děti ve školce zaručeně nenudily. Děti se s nadšením pustily do příprav Masopustu, dozvěděly se vše o lidových zvyklostech i pohanských oslavách konce zimy. Vyzdobily třídy, vyrobily masky a hurá na nejveselejší a nejbarevnější den v roce "Karneval". Karnevalové rejdování bylo slyšet při průvodu masek až za zdi školky. K obědu nám paní kuchařky usmažily výborné koblížky, které provoněly celou školku.

Další radostnou událostí pro děti bylo pozvání na slavnostní vyhodnocení akce "Radostné vánoční tvoření - výstava vánočních stromečků" do Muzea fotografií, kde se naše mateřská škola umístila na krásném 3. místě a děti se radovaly z dárečků a z dřevěné stavebnice každodenně staví rozmanité stavby. 

V polovině měsíce si většina dětí užívala týdenní jarní prázdniny, naše mateřská škola zajišťovala provoz pro přihlášené děti.

Únorová témata se netočila jen kolem hudby a tance, ale také kolem zdravého pohybu. Pro předškoláky byl zahájen kurz plavání v Jindřichohradeckém plaveckém bazénu, kde se děti seznámily s vodním prostředím a osvojily si plavecké dovednosti.

V posledním tematickém celku "Jak zůstat fit a zdravý" bylo naší snahou motivovat děti ke zdravému životnímu stylu, dobrým hygienickým návykům a naučit je, jak přecházet nemocem. Děti se naučily i základy správné ústní hygieny a za přítomnosti zdravotní sestry ze Zubní kliniky si vyzkoušely správnou techniku čištění zoubků, seznámily se s vybavením zubní ordinace, nástroji a pomůckami na čištění zubů. Smyslem návštěvy bylo i pomáhat dětem překonat případné obavy spojené s návštěvou zubaře.  

Tříkrálová sbírka 2024

Během pobytu venku jsme se s dětmi zapojili do nejrozsáhlejší charitativní akce tohoto druhu v České republice. 

Vyhlášení vítěze soutěže o nejkrásnější betlém mateřských škol v Jindřichově Hradci

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy vyzval místní mateřské školy, aby vytvořily betlém podle své fantazie a možností. Do soutěže se zapojilo 6 školek.

Děti ze 4. MŠ Sládkova získaly 1. místo za betlém z přírodnin a krásně oblečených a ozdobených postav.

Cena pro vítěze byla předána vedoucím odboru školství Mgr. Bc. Martinem Dvořákem.

TÍMTO VŠEM DĚKUJEME ZA POSLANÉ HLASY. 

                                                                                                      Kolektiv 4. MŠ Sládkova

Aktivity tříd za měsíc prosinec 2023

Prosinec byl jedno velké těšení se na Mikuláše, Ježíška a zejména na dárky. Nejdříve se děti s nadšením zapojily do vánoční výzdoby svých tříd i školní zahrady. Kuchařky a učitelky připravily Mikulášské balíčky a v převlecích veledůstojného bělovlasého Mikuláše a okřídleného bílého anděla obdarovaly všechny děti ve třídách. Vzdělávací činnosti se točily kolem tradic a zvyků, které charakterizují závěr roku. Učitelky ve třídách pořádaly čertovské a vánoční odpolední tvoření s rodiči v duchu předvánoční pohody. Vyráběly čertovské řetězy, papírové vánoční stromečky a sádrové ozdoby. Začátkem tohoto měsíce se naše mateřská škola zúčastnila předvánoční společné akce v Krafferově zahradě, kde děti plnily drobné úkoly na připravených stanovištích a ve slavnostně nazdobené zahradě hledaly vánoční hvězdičky, které rozházel skřítek nezbeda. Každá třída si nalezenými hvězdičkami ozdobila a odnesla adventní věnec. Na závěr si všichni v doprovodu kytary zazpívali koledy a ochutnali dětský punč. Celý prosinec děti nacvičovaly pásmo vánočních písní, se kterým se představily v Domově důchodců, kde navíc přítomné obdarovaly drobnými dárečky a novoročními přáníčky. V polovině měsíce měly děti možnost vyzkoušet si nelehkou výrobu a dekoraci vánoční baňky v dílně skláře p. Mrkvičky. V rámci těšení se na Vánoce děti navštívily výstavu Betlémů, vánočních stromečků, Jesliček, obdivovaly výzdobu dvoru u domu Florian i zpívající fontánu. V mateřské škole děti shlédly divadlo „Putování za Ježíškem" od divadélka „Okýnko". Poslední týden v prosinci k nám do školky přišel Ježíšek, přinesl dětem spoustu nových dárečků, které si s radostí užily. Poslední den před vánočními prázdninami se celá naše mateřská škola sešla u Betlému na školní zahradě, kde jsme si všichni společně zazpívali koledy, ochutnali vánoční cukroví a na závěr si popřáli krásné vánoční svátky a hodně štěstí do Nového roku.

Hradec kvete díky Vám!

Dne 10.10. proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže “Hradec kvete díky Vám” v Muzeu fotografie a MOM.

Zástupci naší MŠ obdrželi ceny od města Jindřichův Hradec za krásné 3. místo.

https://www.jh.cz/cs/aktuality/sesty-rocnik-souteze-o-nejkrasnejsi-kvetinovou-vyzdobu-zna-sve-viteze.html

Školní rok 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024.

Školní řád
Stáhnout soubor

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Všechny třídy byly vybaveny notebooky značky Acer s bezdrátovou myší pro rozvoj digitální gramotnosti dětí. Počítače jsou obohaceny o program GCompris, kde mají děti k dispozici nejrůznější aktivity a cvičení na rozvoj zraku, sluchu, předmatematických, předčtenářských a jiných dovedností.

V rámci digitalizace je také možnost komunikovat s třídními učitelkami pomocí nově vytvořených emailových adres.

MŠ Röschova:

1. třída - trida1@msjh.cz

2. třída - trida2@msjh.cz

3. třída - trida3@msjh.cz

4. třída - trida4@msjh.cz

5. třída - trida5@msjh.cz