Aktuality

Kouzelný den dětí

Dnešní mezinárodní den dětí jsme společně oslavili na zahradě školy. Pro děti byly připraveny různé ukoly a hry:

1) Trefování míčkem pyramidu z plechovek

2) Experiment

3) Lovení zvířátek z hydrogelových kuliček

4) Smoothie

5) Překážková dráha

6) Stírací obrázek

7) Tajemný box

8) Kouzelná discopárty

9) Výroba kouzelné hůlky

Po absolvování všech stanovišť čekalo na děti za odměnu sladké občerstvení v podobě melounu.

Prázdninový provoz - letní prázdniny

Uzavření MŠ Sládkova

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Všechny třídy byly vybaveny notebooky značky Acer s bezdrátovou myší pro rozvoj digitální gramotnosti dětí. Počítače jsou obohaceny o program GCompris, kde mají děti k dispozici nejrůznější aktivity a cvičení na rozvoj zraku, sluchu, předmatematických, předčtenářských a jiných dovedností. Notebooky jsou také využívány k vyhledávání dalších informací dle potřeby a zájmu dětí k danému tématu, pro shlédnutí krátkých edukačních videí, k pouštění hudby při cvičení a relaxaci.

Pro další rozvoj digitální gramotnosti jevíme zájem o nákup bezdrátového mikroskopu a dále také robotické hračky „Bee Bot“.

V rámci digitalizace je také možnost komunikovat s třídními učitelkami pomocí nově vytvořených emailových adres.

MŠ Röschova:

1. třída - trida1@msjh.cz

2. třída - trida2@msjh.cz

3. třída - trida3@msjh.cz

4. třída - trida4@msjh.cz

5. třída - trida5@msjh.cz

Školní rok 2022/2023

Organizace školního roku 2022/2023.

Školní řád
Stáhnout soubor