Aktuality

Vážení rodiče,

s novým školním rokem mateřská škola, po dohodě se zřizovatelem, obnovuje vnitřní parkoviště, úpravu chodníků a výměnu lamp veřejného osvětlení. Prosím, dbejte zvýšené pozornosti při průchodu školní zahradou. 

Novinkou od letošního školního roku je postupná digitalizace školy.

 

Provoz školy:

6:00 - 16:30

Spojovací je 3. třída (MŠ Röschova).

Zde jsou všechny děti v době 6:00 - 6:30 a od 15:45 - 16:30.

 

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Všechny třídy byly vybaveny notebooky značky Acer s bezdrátovou myší pro rozvoj digitální gramotnosti dětí. Počítače jsou obohaceny o program GCompris, kde mají děti k dispozici nejrůznější aktivity a cvičení na rozvoj zraku, sluchu, předmatematických, předčtenářských a jiných dovedností. Notebooky jsou také využívány k vyhledávání dalších informací dle potřeby a zájmu dětí k danému tématu, pro shlédnutí krátkých edukačních videí, k pouštění hudby při cvičení a relaxaci.

Pro další rozvoj digitální gramotnosti jevíme zájem o nákup bezdrátového mikroskopu a dále také robotické hračky „Bee Bot“.

V rámci digitalizace je také možnost komunikovat s třídními učitelkami pomocí nově vytvořených emailových adres.

MŠ Röschova:

1. třída - trida1@msjh.cz

2. třída - trida2@msjh.cz

3. třída - trida3@msjh.cz

4. třída - trida4@msjh.cz

5. třída - trida5@msjh.cz

Školní rok 2022/2023

Organizace školního roku 2022/2023.

Kdy se můžete těšit na prázdniny.
Stáhnout soubor
Školní řád
Stáhnout soubor

Poděkování

Poděkování, které potěší.