Aktuality

Leden 2023

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 26. 1. 2023 bude scházecí (6:00 - 6:30) a rozcházecí (15:45 - 16:30) třída v pavilonu č. 4.

Děkujeme za pochopení.

Od 1. ledna 2023 dochází k navýšení cen stravného o 4 Kč denně.

Prázdninový provoz

Pololetní + jarní prázdniny

Pololetní + jarní prázdniny

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Všechny třídy byly vybaveny notebooky značky Acer s bezdrátovou myší pro rozvoj digitální gramotnosti dětí. Počítače jsou obohaceny o program GCompris, kde mají děti k dispozici nejrůznější aktivity a cvičení na rozvoj zraku, sluchu, předmatematických, předčtenářských a jiných dovedností. Notebooky jsou také využívány k vyhledávání dalších informací dle potřeby a zájmu dětí k danému tématu, pro shlédnutí krátkých edukačních videí, k pouštění hudby při cvičení a relaxaci.

Pro další rozvoj digitální gramotnosti jevíme zájem o nákup bezdrátového mikroskopu a dále také robotické hračky „Bee Bot“.

V rámci digitalizace je také možnost komunikovat s třídními učitelkami pomocí nově vytvořených emailových adres.

MŠ Röschova:

1. třída - trida1@msjh.cz

2. třída - trida2@msjh.cz

3. třída - trida3@msjh.cz

4. třída - trida4@msjh.cz

5. třída - trida5@msjh.cz

Školní rok 2022/2023

Organizace školního roku 2022/2023.

Školní řád
Stáhnout soubor