Aktuality

MŠ Sládkova přivítala děti v novém kabátu

Během prázdninových měsíců prošla budova školy plánovanou rekonstrukcí sociálního zařízení. Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu umýváren a WC, se město Jindřichův Hradec společně s paní ředitelkou Mgr. Ditou Podhrázskou Ph.D dohodlo, že během července a srpna bude realizována rekonstrukce prostor.

Veškeré práce byly vykonány v termínu podle plánu a v září jsme děti přivítali v novém. Hygienické zázemí tak nyní vyhovuje všem normám platným pro potřeby předškolního zařízení, a zároveň vkusně podtrhuje a doplňuje interiér školky. Díky městu Jindřichův Hradec byla školka vybavena taktéž novou výmalbou prostor a novým kobercem.

Moc všem děkujeme.

Školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

prázdniny se blíží ke konci a obě budovy mateřské školy jsou připravené na nový školní rok.

Od pátku 1. 9. 2023 bude po rozsáhlé rekonstrukci již otevřena i MŠ Sládkova. V obou mateřských školách budou od pátku otevřeny všechny třídy. Děti se tak mohou vrátit do svých nově připravených tříd.

V MŠ Röschova bude pro letošní rok "scházecí a rozcházecí" třídou 4. pavilon. Provoz 4. mateřské školy je od 6:00 do 16:30.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám i Vašim dětem radostné dny.

Kolektiv 4. mateřské školy

Školní rok 2023/2024

Organizace školního roku 2023/2024.

Školní řád
Stáhnout soubor

Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Všechny třídy byly vybaveny notebooky značky Acer s bezdrátovou myší pro rozvoj digitální gramotnosti dětí. Počítače jsou obohaceny o program GCompris, kde mají děti k dispozici nejrůznější aktivity a cvičení na rozvoj zraku, sluchu, předmatematických, předčtenářských a jiných dovedností.

V rámci digitalizace je také možnost komunikovat s třídními učitelkami pomocí nově vytvořených emailových adres.

MŠ Röschova:

1. třída - trida1@msjh.cz

2. třída - trida2@msjh.cz

3. třída - trida3@msjh.cz

4. třída - trida4@msjh.cz

5. třída - trida5@msjh.cz