Třídy Röschova /

1. Třída / Röschova

1. Třída

Hlavním cílem 1. třídy je, aby se u nás každé dítě cítilo dobře a navštěvovalo nás rádo.

Škola ani třídy nemají jednoznačné vzdělávací zaměření, v této třídě jsou věkově smíšené děti. 

Snažíme se rozvíjet osobnost dětí všemi směry. Zaměřujeme se na  ekologickou výchovu a ochranu životního prostředí.

Vzdělávací nabídka

  1. hudební činnosti
  2. výtvarné činnosti
  3. pohybové činnosti
  4. pracovní činnosti
  5. environmentální činnosti
  6. estetické činnosti
  7. předčtenářské činnosti
  8. předmatematické činnosti
V této třídě pracuje
Edita Antošová

Edita Antošová

Předškolní pedagog

Monika Kollárová

Monika Kollárová

Předškolní pedagog

Vlasta Koubková

Vlasta Koubková

Asistent pedagoga