Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Pokud se na webových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje 4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120 náhradní způsob získání informací. Žádosti o získání informací a zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontaktní údaje pro alternativní přístup

4. mateřská škola Jindřichův Hradec II (Röschova 1120/II, Jindřichův Hradec, 377 01)

Telefon: 384 361 475

E-mail: reditel@msjh.cz