Třídy Röschova /

2. Třída / Röschova

2. Třída

Naše třída je určena pro smíšenou skupinu dětí od tří do šesti let. Zaměřujeme se na rozvoj osobnosti dítěte tělesnými, hudebně pohybovými a enviromentálními činnostmi.

Snažíme se, aby všechny činnosti, které dětem nabízíme, byly pro dítě hrou. Zpíváme, hrajeme si, cvičíme a tvoříme, aby nás to všechny bavilo.

Tak, abychom naplnili naše motto: "Školka, cesta k radosti...."  

Vzdělávací nabídka:

  1. hudební činnosti
  2. výtvarné činnosti
  3. pohybové činnosti
  4. pracovní činnosti
  5. environmentální činnosti
  6. estetické činnosti
  7. předčtenářské činnosti
  8. předmatematické činnosti
V této třídě pracuje
Bc. Anna Lorencová

Bc. Anna Lorencová

Předškolní pedagog

Mgr. Hana Cepáková

Mgr. Hana Cepáková

Předškolní pedagog, zástupkyně ředitelky

Mgr. Dita Podhrázská

Mgr. Dita Podhrázská

Ředitelka školy

Erika Malá

Erika Malá

Asistent pedagoga