Třídy Röschova /

2. Třída / Röschova

2. Třída

Naše třída je určena pro smíšenou skupinu dětí od tří do šesti let. Zaměřujeme se na rozvoj osobnosti dítěte tělesnými, hudebně pohybovými a enviromentálními činnostmi.

Snažíme se, aby všechny činnosti, které dětem nabízíme, byly pro dítě hrou. Zpíváme, hrajeme si, cvičíme a tvoříme, aby nás to všechny bavilo.

Tak, abychom naplnili naše motto: "Školka, cesta k radosti...."  

Vzdělávací nabídka:

  1. hudební činnosti
  2. výtvarné činnosti
  3. pohybové činnosti
  4. pracovní činnosti
  5. environmentální činnosti
  6. estetické činnosti
  7. předčtenářské činnosti
  8. předmatematické činnosti
V této třídě pracuje
Bc. Anna Lorencová

Bc. Anna Lorencová

Předškolní pedagog

Mgr. Hana Cepáková

Mgr. Hana Cepáková

Předškolní pedagog

Mgr. Dita Podhrázská

Mgr. Dita Podhrázská

Ředitelka školy