Třídy Röschova /

4. Třída / Röschova

4. Třída

Naše třída je smíšená pro děti od tří do šesti let. Každý den si spolu hrajeme, povídáme, zpíváme, tvoříme a tím se neustále něco nového učíme. Snažíme se být dobrými kamarády, pomáhat si navzájem a užívat si společně pohodové chvíle. Společně si pomáháme, nic nemusí být problém. Dáme hlavy dohromady, potom něco určitě vymyslíme.

Vzdělávací nabídka:

  1. hudební činnosti
  2. výtvarné činnosti
  3. pohybové činnosti
  4. pracovní činnosti
  5. environmentální činnosti
  6. estetické činnosti
  7. předčtenářské činnosti
  8. předmatematické činnosti
Distanční výuka. Bramboro- hraní.
Stáhnout soubor
Distanční výuka. Bramboro- hraní 2.
Stáhnout soubor
Distanční výuka. Listopad, listopad, lísteček ti na dlaň spad.
Stáhnout soubor
Distanční výuka. Moje země.
Stáhnout soubor
V této třídě pracuje
Eva Hrbková

Eva Hrbková

Předškolní pedagog, vedoucí učitelka

Nikola Dvořáková

Nikola Dvořáková

Předškolní pedagog, student pf.jcu

Jana Šimková

Jana Šimková

Asistent pedagoga