Třídy Röschova /

4. Třída / Röschova

4. Třída

Naše třída je smíšená pro děti od tří do šesti let. Každý den si spolu hrajeme, povídáme, zpíváme, tvoříme a tím se neustále něco nového učíme. Snažíme se být dobrými kamarády, pomáhat si navzájem a užívat si společně pohodové chvíle. Společně si pomáháme, nic nemusí být problém. Dáme hlavy dohromady, potom něco určitě vymyslíme.

Vzdělávací nabídka:

  1. hudební činnosti
  2. výtvarné činnosti
  3. pohybové činnosti
  4. pracovní činnosti
  5. environmentální činnosti
  6. estetické činnosti
  7. předčtenářské činnosti
  8. předmatematické činnosti
V této třídě pracuje
Eva Hrbková

Eva Hrbková

Předškolní pedagog, vedoucí učitelka

Bc. Nikola Dvořáková

Bc. Nikola Dvořáková

Předškolní pedagog