Třídy Sládkova /

2. Třída / Sládkova

2. Třída

2. třída disponuje maximální kapacitou 25 dětí a je určena pro věkově smíšené děti. Jsme zaměřeni na všestranný rozvoj dítěte. Dbáme na individuální přístup ke každému dítěti, snažíme se, aby se u nás každé dítě cítilo dobře a odneslo si plno pestrých zážitků. Naplňujeme motto naší mateřské školy:  "Školka, cesta k radosti".

Disponujeme bohatou vzdělávací nabídkou, kterou obměňujeme podle aktuálních potřeb a přání dětí. Třída je zaměřena na hudební a výtvarnou výchovu, ale také na rozvoj předmatematické gramotnosti.

Vzdělávací nabídka zahrnuje

  • hudební činnosti
  • výtvarné činnosti
  • pohybové činnosti
  • pracovní činnosti
  • environmentální činnosti
  • estetické činnosti
  • předčtenářské činnosti
  • předmatematické činnosti.
V této třídě pracuje
Bc. Šárka Petráková

Bc. Šárka Petráková

Předškolní pedagog, zástupkyně ředitelky

Šárka Dočekalová

Šárka Dočekalová

Předškolní pedagog