Třídy Sládkova /

1. Třída / Sládkova

1. Třída

Naše třída disponuje kapacitou max. 25 dětí, a je pro věkově smíšené děti. Nemáme specifické zaměření, zaměřujeme se na všestranný rozvoj dítěte. Respektujeme individuální potřeby všech dětí a snažíme se o vlídný empatický přístup, aby se u nás každé dítě cítilo dobře a plnili jsme naše motto: "Školka, cesta k radosti".

Disponujeme bohatou vzdělávací nabídkou, kterou obměňujeme podle aktuálních potřeb a přání dětí. Třída je zaměřena na výtvarnou výchovu a rozvoj předčtenářské gramotnosti.

Vzdělávací nabídka zahrnuje

  • hudební činnosti
  • výtvarné činnosti
  • pohybové činnosti
  • pracovní činnosti
  • environmentální činnosti
  • estetické činnosti
  • předčtenářské činnosti
  • předmatematické činnosti.
V této třídě pracuje
Magdalena Tesařová

Magdalena Tesařová

Předškolní pedagog

Jana Šojdelová

Jana Šojdelová

Předškolní pedagog