O Škole /

Fotogalerie

MŠ Röschova

Naše třídy v ulici Röschova

MŠ Sládkova

Budova a zahrada MŠ

Den dětí

Oslava s opékáním v Röschově ulici

Přišel k nám Mikuláš

Čert, anděl a Mikuláš. Děti odděleně ve skupinkách a současně pospolu při oslavě.